Zeelandia peče s Emilem, 17.04.2019

Se společností Zeelandia spolupracujeme už od našeho založení. Začalo to vcelku nenápadně – jedním
výrobkem, z jehož prodeje Emilovi odváděla finanční příspěvky. Oním výrobkem byl vícezrnný chléb
Parlík a jeho mediální tváří se tehdy stala herečka Magda Vašáryová. Následoval chléb 4Aktiv, který jste
si před lety mohli zakoupit v prodejnách Albert a jemuž propůjčil svou tvář herec a moderátor Jan Kraus.

A stejně jako nabídka a obliba pekařských výrobků se v průběhu času mění, obměňovaly se i výrobky
zařazené do podpory Emila tak, aby byly pro spotřebitele co nejatraktivnější. Zpočátku to byl konkrétní
pekařský výrobek, z jehož prodeje Emilovi putovaly finanční prostředky. Později vybraná pekařská
surovina, z níž se připravovala celá řada pekařských výrobků v různých koutech republiky, a to s ohledem
na regionální chutě a požadavky spotřebitelů.

Zeelandia nás podporuje i na významných sportovních akcích. Na veletrhu SPORT Life v Brně v roce
2015 se nám na točenou zmrzlinu ze suroviny dodané Zeelandií podařilo ke stánku Emila přilákat stovky
návštěvníků. V roce 2016 přispěla na Světové hry handicapované mládeže a následně v roce 2017 a 2018
na Evropské hry handicapované mládeže.

Zeelandia se svůj zájem o podporu mladých handicapovaných sportovců snaží sdílet i se svými
obchodními partnery (pekaři), zapojovat je a nadchnout pro věc. A to třeba i netradičně. Hned několikrát
jim handicapovaní sportovci z NF Emil v rámci klientských dnů Zeelandie dopřáli nevšední zážitek:
možnost vyzkoušet si sportovní disciplíny tak, jak je prožívají handicapovaní – zahrát si ragby na
speciálně upravených vozíčcích nebo zkusit odpálit golfový míček ze sedu anebo se zavázanýma očima.
Tento rok Zeelandia přichází s novými projektem na podporu Emila, na kterém se i tentokrát budou
podílet regionální pekaři z celé republiky. A protože věříme, že sport a zdravý životní styl by měly jít
ruku v ruce, byly vybrány 2 pekařské suroviny (CeresPro a ŽitoPro), ze kterých pekaři dokážou připravit
rozmanitou řadu celozrnných a žitných pekařských výrobků. Část peněz utržených z jejich prodeje opět
poputuje přímo Emilovi.

Cílem tohoto projektu je nejen navýšit objem finančních prostředků, které NF Emil pomohou zajistit
speciální sportovní pomůcky, bez kterých se handicapované děti a mladí lidé s nadšením pro sport
neobejdou, a podpořit tak jejich sportovní aktivity, ale také zvýšit povědomí o aktivitách NF Emil mezi
pekaři a zejména širokou veřejností - prostřednictvím pečiva a letáčků, které si zákazníci pekařství spolu s
ním odnesou domů.

Že nevíte, které výrobky to jsou a kde je koupit? Nezáleží na tom, jestli je to chléb nebo pečivo, jaký má
tvar nebo velikost, záleží na surovině, ze které byl výrobek připraven. Pekařství, která se do projektu
zapojí, výrobky na regálech označí samolepkami s logem ptáčka Emila, symbolem podpory mladých
handicapovaných sportovců. Seznam pekařů bude průběžně aktualizován a zveřejněn na webových
stránkách i facebooku společnosti Zeelandia spol. s r.o. (www.zeelandia.cz).
Kupujte celozrnné a žitné pečivo označené symbolem Emil a pomáhejte s námi. Vychutnejte si požitek z
dobrého pečiva a pomoci druhým.


KDE KOUPIT: